Blank-diesel

Blank-diesel

Blank diesel, også kjent som veidiesel, er den vanlige typen diesel som brukes i kjøretøyer på veiene. Det er en renere form for diesel som er optimalisert for bruk i personbiler, lastebiler og andre veikjøretøyer.
Produkter

Kontakt oss for mer info:

Kontaktskjema:
    © 2024 Oljeleverandøren AS
    org.nr:  912 391 426
    Utviklet av:
    map-marker