Farget-diesel

Farget-diesel

Dette er en type diesel drivstoff som vanligvis brukes til industrielle formål som strømaggregater, anleggsutstyr og i jordbruket. Det er farget for å skille det fra veidiesel og ofte brukt i ikke-veitransport.
Produkter

Kontakt oss for mer info:

Kontaktskjema:
    © 2024 Oljeleverandøren AS
    org.nr:  912 391 426
    Utviklet av:
    map-marker